Tag Archives for แอร์การ์ด

เตรียมพร้อมเมื่อไม่มีอินเตอร์เน็ตตอนน้ำท่วม

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ อินเตอร์เน็ตที่บ้านแบบ ADSL ของเราจะใช้ไม่ได้ พร้อมๆกับสายโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะชุมสาย และตู้สัญญาณนั้นอยู่ในระดับถนน ซึ่งถ้ามีน้ำเข้า หรือน้ำท่วมก็จะใช้การไม่ได้ทันที คราวนี้เราก็จะไม่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้ การติดตามข่าวสารจะยากลำบากมากขึ้น  และถ้าเราเกิดเป็นผู้ประสบภัย ต้องยอมรับว่า อินเตอร์เน็ต ก็เป็นช่องทางที่เราจะฝากข่าวให้เพื่อนๆ หรือหาข้อมูลศูนย์พักพิงได้ เรามาดูวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อให้เรามีอินเตอร์เน็ตระหว่างน้ำท่วมนี้กัน
29. October 2011 by thaifloodrelief
Categories: เตรียมตัวและระวังป้องกัน | Tags: , , , | Leave a comment