ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยในศูนย์พักพิง

ศูนย์พักพิงเป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย เพื่อสุขลักษณะและอนามัยที่ดีของส่วนรวม ขอแบ่งปัน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยในศูนย์พักพิง เพื่อให้ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครผู้ดูแลศูนย์พักพิงทุกท่าน ได้ปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน

กราฟิกโดยชมรมพัฒนาระบาดวิทยาแห่งประเทศไทย
ข้อมูลโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

31. October 2011 by thaifloodrelief
Categories: ข้อมูลน่าสนใจและอ้างอิง, ใช้ชีวิตเมื่อน้ำท่วม | Tags: , , | Leave a comment