คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าใจว่าคู่มือนี้ ได้เผยแพร่ออกมานานแล้ว เมื่อมาอ่านดูก็พบว่าใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปไว้ที่สูง การเตรียมป้องกันน้ำเข้าบ้าน รวมไปถึงการใช้ชีวิต และฟื้นฟูหลังน้ำลด

กดปุ่ม Expand เพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ

31. October 2011 by thaifloodrelief
Categories: ข้อมูลน่าสนใจและอ้างอิง | Tags: , , , | Leave a comment